Projekty

15 marca 2024
#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia marcowe

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci @Laboratoria Przyszłości Klasa 7a z wychowawcą od A do Z robiła przepyszną pizzę, która następnie zjedliśmy do ostatniego okruszka. W tzw. międzyczasie było podjadanie ciasta, picie cappuccino i rozmowy o wszystkim i o niczym.

Czytaj więcej
12 stycznia 2024
Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości

 Od początku roku  roku szkolnego 2022/2023 w  Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie  realizowane są zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych  i sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Czytaj więcej
8 grudnia 2023
Święta tuż tuż...

8 grudnia 2023 #LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia grudniowe Święta tuż tuż... Dlatego w naszej szkole od zeszłego tygodnia odbywają się sesje w świątecznej scenerii dla uczniów naszej szkoły. Realizowane są w naszej sali audio-video. Czuć tu już świąteczny nastrój... To kilka urywków z aparatu...

Czytaj więcej
2 października 2023
Czytam z klasą

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa

Czytaj więcej
16 czerwca 2023
#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia czerwcowe

#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia czerwcowe.

Czytaj więcej
31 maja 2023
#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia majowe

#LaboratoriaPrzyszłości - zajęcia majowe.

Czytaj więcej
InicjaTyWy Mikrododacje 2023

Program „Inicjatywy” sfinansowany jest w całości ze środków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno Gospodarczych.

Miasto moje …, czyli przez naukę do serca Białogardu

Szkolne Dni Matematyki

Szkoła dobrych manier – Obycie umila życie


Gazetka szkolna PRZYBIJ PIĄTKĘ

 „Piątka – szkoła dobrych manier”

W naszej szkole w bieżącym roku szkolnym będzie realizowany projekt edukacyjny pod nazwą  „Piątka – szkoła dobrych manier”. Projektem objęte są trzy klasy: klasa 4b, 6a oraz 8c.

W projekcie biorą udział nauczyciele: Jolanta Jesiołkiewicz, Katarzyna Hejza, Dorota Karpiesiuk, Ewa Sienkiewicz oraz Magdalena Zwolińska jako koordynator projektu.

Główne cele projektu to przede wszystkim propagowanie zasad kulturalnego zachowania, a także podniesienie kultury osobistej wśród uczniów, nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach szkolnych jak i pozaszkolnych.

Realizacja projektu obejmuje obszary tematyczne takie jak: Jak mnie widzą, tak mnie piszą. Jadę na wycieczkę. Ludzie listy piszą. Idę w gości. Gram fair-play. Przy świątecznym stole. W sieci dobrych nawyków. Rycerski, czyli jaki? Programujemy i się dobrze zachowujemy.

Po realizacji każdego z obszarów klasa odpowiedzialna za jego wykonanie będzie miała za zadanie przedstawić pozostałym klasom zaangażowanym w projekt efekty swojej pracy np.  w postaci apelu, przygotowania zajęć dla innej klasy, organizacji zawodów, gier sportowych.

W ramach projektu podejmiemy także współpracę z innymi nauczycielami.


# LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. W. Broniewskiego w Białogardzie  w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 95 700,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 5 w Białogardzie uzyskała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza szkoła uzyskała dotację w łącznej wysokości 15 tys zł , która została przeznaczona na zakup nowych książek oraz uzupełnienie zestawu lektur o nowe pozycje dodane w tym roku szkolnym do kanonu lektur. Część środków przeznaczono na wyposażenie biblioteki w nowe regały oraz urządzenie przytulnego kącika czytelniczego.


Projekt grantowy „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” realizowany od listopada 2021 do czerwca 2022

Projekt grantowy pod nazwą: „POMORZE ZACHODNIE-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. W. Broniewskiego w Białogardzie, ważny od 2 listopada 2021 do 24 czerwca2022

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki (A. Kopeć, G. Waśków)
wtorek (5l.), godz. 11.45-12.30, s. 2
środa (5l.), godz. 11.45-12.30, s. 2
wtorek (6l.), godz. 12.40-13.25, s. 3

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z informatyki (B. Sawicka, G. Waśków)
wtorek (6l.), godz. 12.40-13.25, s. 4
środa (6l.), godz. 12.40-13.25, s. 3

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z języka polskiego (K. Krzewiak, A. Malesa, J. Trompeta)
poniedziałek (8l.), godz. 14.30-15.15, s. 23
czwartek (1l.), godz. 8.00-8.45, s. 30
czwartek (1l.), godz. 8.00-8.45, s. 23

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z matematyki (J. Jesiołkiewicz, D. Karpiesiuk, I. Wielocha)
poniedziałek (7l.), godz. 13.35-14.20, s. 30
poniedziałek (2l.), godz. 8.55-9.40, s. 12
środa (8l.), godz. 14.30-15.15, s. 20

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się z języka angielskiego (R. Badurski, V. Dawlidowicz, B. Wrona)
piątek (8l.), godz. 14.30-15.15, s. 25
piątek (1l.), godz. 8.00-8.45, s. 28
czwartek (7l.), godz. 13.35-14.20, s. 16


FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. w ramach projektu FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do projektu, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu oraz karty praw i obowiązków uczestnika projektu.

Oferta zajęć dla klas 1-3Oferta zajęć dla klas 4-6
"Ciekawy świat ortografii"
"Nauka gry w szachy"
"Kurtyna w górę"
"Mały Przedsiębiorca"
"Naucz się programować"
"Matematyka jest miarą wszystkiego"
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
"Ciekawy świat ortografii"
"Nauka gry w szachy"
"Kurtyna w górę"
"Mały Przedsiębiorca"
"Naucz się programować"
"Matematyka jest miarą wszystkiego"
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Oferta zajęć w ramach projektu FKK


BYĆ JAK IGNACY

BYĆ JAK IGNACY - ucząc kreatywności i rozbudzając ciekawość, przygotowuje się uczniów do wielkiej przygody, jaką jest poznawanie otaczającego nas świata. Stąd pomysł przystąpienia do projektu, którego cele znakomicie wpisują się w te założenia.


PROJEKTY mBanku
mFundacja

Matematyczny świat - realizacja w roku szkolnym 2021/22
od 1.10.2021 do 31.12.2021

Działania projektowe:
Zajęcia terenowe ,, Liczę, przeliczam, planuję'', Konkurs międzyszkolny ,,Matematyka w geografii'', Konkurs międzyszkolny ,,Świat zapisany w liczbach'', Konkurs międzyszkolny ,,Qr-owe potyczki", Konkurs szkolny ,, W rodzinie matematyka'', Konkurs szkolny ,,Matematyka tu i tam'', Konkurs szkolny ,,Qr-owe potyczki, Wyjazd ,, Ile jest gwiazd na niebie?'' do obserwatorium w Koszalinie, Zajęcia praktyczne ,, Techniki szybkiej nauki'', Zajęcia praktyczne ,, Gotuję z matematyką".

Z matematyką raźniej i Matematyka językiem świata - realizacja w roku szkolnym 2020/21

Rodzinna matematyka i Z matematyką po mapie - realizacja w roku szkolnym 2019/20

ŚWIAT MATEMATYKI - realizacja w roku szkolnym 2018/19


NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA będą realizowane dla uczniów naszej szkoły zajęcia dodatkowe.

harmonogram zajęć / harmonogram zajęć - ważny od 1 grudnia 2017

Oferta zajęć dla klas 1-3Oferta zajęć dla klas 4-7
- zajęcia rozwijające j. angielski,
- teatralno-wychowawcze,
- zajęcia rozwijające z matematyki,
- zajęcia rozwijające przedmioty przyrodnicze,
 - zajęcia rozwijające gry i zabawy  matematyczne,
- zajęcia rozwijające "Sam rozwiązuję, sam kontroluję",
- zajęcia rozwijające "Mały przedsiębiorca",
- zajęcia rozwijające przyrodniczo-fotograficzne,
- zajęcia rozwijające  ekologiczno-przyrodnicze,
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia matematyczno-komputerowe,
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z programowania
- zajęcia rozwijające j. angielski,- zajęcia rozwijające z matematyki,
- zajęcia rozwijające przedmioty przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające gry i zabawy matematyczne,
- zajęcia rozwijające matematyczno-dziennikarskie,
- zajęcia rozwijające "matematyka po angielsku",
- zajęcia rozwijające ekologiczno-przyrodnicze,
- zajęcia rozwijające "Matematyczne origami"
- zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia z programowania,
- zajęcia dodatkowe SUDOKU,
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i zapamiętywania
Oferta zajęć w ramach projektu Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja

MEGA MISJA

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach największego programu edukacyjnego MegaMisja były realizowane zajęcia w świetlicy szkolnej, które uczyły najmłodszych kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii.


PRZYJAZNA SZKOŁA

Od 23 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w ramach projektu "Przyjazna szkoła" kompleksowy program szkół z terenu miasta Białogard realizowane były zajęcia: 

  • dodatkowe z:  języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, plastyki, w grupie przedszkolnej, sportowe,
  • wyrównawcze z: języka polskiego, matematyki, przyrody, w nauczaniu zintegrowanym dla klas I-III,
  • opieki psychologiczno-pedagogicznej: logopeda, socjoterapia, terapia pedagogiczna.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych

Od 2 stycznia 2012 r. do 31 maja 2013 r. w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych realizowane były następujące zajęcia: 

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
  • rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych.

AKTYWNA SZKOŁA

do 31 grudnia 2011 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zgodnie z Projektem pod nazwą "Aktywna szkoła - kompleksowy plan rozwoju szkół z terenu miasta Białogard"


Innowacje


Realizowane innowacje

Realizowane innowacje w roku szkolnym 2022/23

Innowacja pedagogiczna pt. „UCZĘ SIĘ Z SENSEM – wprowadzenie metod efektywnego uczenia się na lekcjach j. polskiego”. Innowacja pozwoli uczniom poznać ich możliwości intelektualne, style uczenia się, ma także zwiększyć ich wewnętrzną motywację do nauki. Powinna wyposażyć ósmoklasistów w narzędzia przydatne nie tylko w okresie nauki, lecz także w całym dorosłym życiu, takie jak techniki szybkiego uczenia się i wiedza dotycząca procesów uczenia się.
Autor: mgr Beata Sumińska

Innowacja pedagogiczna pt. „Język ma znaczenie…” dotycząca kształcenia kreatywności, umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
Autor: mgr Beata Sumińska

Innowacja pedagogiczna pt. „Muminek i jego świat”. Doskonalenie sprawności językowych i umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej poprzez doświadczenia językowe.
Uczniowie klasy IVa w piątek losują maskotkę, Muminka. Następnie dzieci przygotują pracę, w której opisują przygody Muminka w ich domu. Uczniowie tworzą krótkie formy wypowiedzi: zaproszenie dla Muminka na specjalną okazję, np. urodziny; przepis kulinarny na ulubioną potrawę przygotowaną dla Muminka; instrukcję i ogłoszenie.
Autor: mgr Beata Sumińska

Innowacja pedagogiczna pt. „Magiel – rozmowy o języku” dotycząca kształcenia kompetencji ortograficznych i interpunkcyjnych.
Autor: mgr Beata Sumińska

"Lajki z matmy" realizowana w klasach: IVa, Vb, VIa, VIb, VIIIa
Wdrożenie innowacji „Lajki z Matmy” z zakresu matematyki ma służyć rozbudzeniu aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny.
Zamierzeniem jej jest rozwijanie zdolności uczniów do skupienia uwagi, koncentracji, wysiłku, woli doprowadzenia do końca podjętego działania.
Dzięki tej innowacji uczniowie mają wypracować sobie chęć do podejmowania aktywności podczas lekcji, sumiennie w niej uczestnicząc.
Ponadto innowacja wdraża elementy oceniania kształtującego polegające na tym, że uczeń ma wpływ na swoją ocenę z kartkówki czy klasówki poprzez wymianę zdobytych plusów podczas lekcji realizowanych w bieżącej pracy.

Często się zdarza, że uczeń zdolny, który bardzo systematycznie pracuje na lekcji i posiada dużą wiedzę, popełnia drobne błędy na sprawdzianie, które automatycznie obniżają mu ocenę, ponieważ zaważa na tym jeden punkt. Uzbierane plusy podczas lekcji pozwolą mu na zniwelowanie tych drobnostek. Odwrotna sytuacja… Uczeń mniej zdolny matematycznie, zdobywający ze sprawdzianów najczęściej liczbę punktów, która nie wystarcza na ocenę pozytywną (np. brakujący 1 punkt do oceny dopuszczającej), nigdy nie uwierzy w siebie, jeśli nie przeskoczy tej bariery „brakującego punktu”.
Świadomość, że ma możliwość wymiany zdobytych plusów na punkt do klasówki zmotywuje go do pracy na lekcji i aktywności podczas rozwiązywania zadań.

Uczniowie mogą wymienić 5 uzbieranych plusów na 1 punkt do kartkówki lub 15 plusów na 1 punkt do klasówki.
Można dopisać tylko 1 punkt do jednej formy pisemnej.
Jeśli uczeń nie chce skorzystać z tego przywileju, może pozostać przy standardowej formie zbierania plusów na ocenę z aktywności (15 plusów to ocena celująca, gdy uczeń zmieści się w miesiącu kalendarzowym, jeśli przekroczy ten czas, to otrzymuje ocenę bardzo dobrą).
Realizujący innowację: Marta Zielonka-Materko

ORTOGRAFIA DO NAS TRAFIA - nauka ortografii z wykorzystaniem gier i zabaw
Opis innowacji Stosowanie różnorodnych gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu ortografii powoduje, że uczniowie wielokrotnie obcują z danym wyrazem, ale zawsze w inny sposób. Atrakcyjne środki dydaktyczne dostarczą dziecku wielu bodźców. Będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania.
U dzieci w młodszym wieku szkolnym obserwujemy duże zainteresowanie zabawami umysłowymi, których cechą jest współzawodnictwo w zakresie umiejętności posługiwania się pamięcią, uwagą, fantazją, zdolnością orientowania się. Dzieci od najmłodszych lat z przyjemnością grają w różne gry, organizują zabawy i zawody. Wszystkie te formy stanowią dla dzieci rozrywkę, która jest przeciwstawieniem obowiązków szkolnych. Wprowadzając do nauki szkolnej elementy gier i zabaw, stwarzamy sytuacje, w których dzieci będą się angażowały w to, co robią, będą chętniej pracowały i dążyły do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację. Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to, co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Uczenie się przez zabawę wyzwala ciekawość i zainteresowania poznawcze, wzbudza motywację do wykonywania zadań szkolnych i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci.
Podczas realizacji innowacji ortograficznej uczniowie poznają następujące gry: „Ortograficzne kubki”, „Ortograficzne krzesła” i  „Biegające dyktando".
Realizujący innowację:  Beata Sawicka  i  Agnieszka Kopeć

Mamy rady, nie od parady”. Realizacja innowacji w klasie 3a. Głównym celem programu jest rozwijanie u uczniów poprawności ortograficznej. 
Aby uatrakcyjnić przyswojenie przez uczniów tych umiejętności powstał program, bazujący w dużej mierze, na wierszach dla dzieci, które zawierają morał. Są to wiersze, w większości autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej. Praca na zajęciach odbywa się w oparciu o pewien schemat- cykl.
Na pierwszym zajęciu zapoznają się z wierszem i autorem, dokonują wspólnej analizy, uczą się pięknej recytacji  danego wiersza lub jego fragmentu.
Trzy kolejne zajęcia cyklu pracują w oparciu o przygotowane przez nauczyciela Karty Zadaniowe, wykonują szereg zadań- ortograficznych, językowych, plastycznych. Podejmują próby pisania własnych rymowanek i wierszy.  Na zakończenie każdego cyklu dzieci biorą udział w klasowych „Potyczkach ortograficznych”.

Czy znasz słówka? - InstaLing / skuteczna nauka słówek,
https://instaling.pl/materialy.php
W roku szkolnym 2022/2023  nauczyciele języka angielskiego podjęli kontynuację (trzeci rok) uczestnictwa w programie wspierającym nauczanie języka angielskiego ze szczególnym akcentem na poszerzenie znajomości słownictwa poprzez  portal internetowy Insta.Ling.
Nauczyciele co tydzień przydzielają  poszczególnym klasom IV-VIII słówka zawarte w programach nauczania, a uczniowie, którzy dobrowolnie przystąpili do programu systematycznie (codzienne po 5-10 minut) wykonują sesję polegającą na uzupełnianiu zdań odpowiednimi wyrazami. Uczestnicy programu  dostają szczegółowe raporty
o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce. Jest to atrakcyjny sposób przyswajania słownictwa drogą internetową, który pomaga  uczniom w zapamiętaniu dużej ilości słownictwa. Dodatkowo co miesiąc nauczyciel otrzymuje ocenę generowaną przez system, którą wstawia do dziennika elektronicznego.

Wywiadówka trójstronna - kontynuacja innowacji organizacyjno - wychowawczej, obejmuje ocenianie zachowania w jednym oddziale klasowym, czas trwania innowacji wrzesień 2022 r. - maj 2023 r.
Opis innowacji:
Zebranie z rodzicami, będzie indywidualnym spotkaniem wychowawcy z uczniem i jego rodzicami, prowadzonym przez ucznia. Uczeń będzie aktywnym uczestnikiem procesu kształcenia, przejmie tym samym pełną odpowiedzialność za własne postępy w nauce oraz zachowanie. Na początku roku szkolnego uczniowie podpiszą kontrakt, w którym zobowiążą się do właściwego zachowania oraz wywiązywania się z obowiązków ucznia. Każdy uczeń będzie przygotowywał arkusz samooceny ze swoimi osiągnięciami i porażkami, które uzupełnią na godzinach wychowawczych aż do spotkania, na którym przedstawią swoją pracę. Na spotkaniu dziecko będzie relacjonować swoje postępy w nauce (lub ich brak) i w zachowaniu (swoje mocne i słabe strony) oraz przedstawiać własne pomysły i sposoby poradzenia sobie z niepowodzeniami, w czym pomagać mu będą rodzice i wychowawca.
Realizujący innowację - Dorota Karpiesiuk

Próbny sprawdzian - innowacja metodyczna, czas trwania innowacji wrzesień 2022r. - maj 2023r.

Innowacja dotyczy sposobu przeprowadzania lekcji powtórzeniowych, mających pomóc uczniom zebrać i usystematyzować wiedzę i umiejętności przed klasówką.
W ramach lekcji powtórzeniowych na zakończenie działu nauczyciel będzie przeprowadzał próbny sprawdzian. Podczas tego sprawdzianu zadania będą podobne do zadań ze sprawdzianu właściwego, a ich poziom trudności będzie identyczny. Uczeń pisze próbny sprawdzian samodzielnie. Nie jest on jednak oceniany przez nauczyciela. Na zakończenie zajęć uczeń otrzymuje od nauczyciela poprawne rozwiązania zadań wraz ze schematem punktacji. Uczeń sam sprawdza, co zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować lub uzupełnić.
Realizujący innowację - Dorota Karpiesiuk

Realizowane innowacje w roku szkolnym 2021/22

Wywiadówka trójstronna

Lapbookowa nauka- cztery pory roku - innowacja programowo -metodyczna, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej klasy I A, I B; czas trwania innowacji październik 2021r. - czerwiec 2022r.
Opis innowacji:
Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której  umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy mini-książeczek.
Realizujący innowację - Agnieszka Kopeć, Beata Sawicka

Czy znasz słówka? - InstaLing / skuteczna nauka słówek

Skip to content