KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2023 r.
3.Ferie zimowe: zachodniopomorskie 15 -28 stycznia2024 r.
4.Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.
5.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
6.Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.
7.Egzamin ósmoklasistyjęzyk polski – 14 maja 2024 r.
(wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 15 maja 2024 r.
(środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 16 maja
2024 r. (czwartek) – godz. 9:00
 

Skip to content